UWAGA!!

Zanim przejdziesz dalej przeczytaj bardzo uważnie poniższe wskazówki...


 1. Aby móc korzystać z sieci bezprzewodowej UJD, należy poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny, wpisując najważniejsze dane, tj.: tytuł/stopień naukowy, imię, nazwisko, stanowisko, wydział, instytut, zakład, adres, nr. pokoju, telefon, adres MAC, adres e-mail;
 2. Pracownicy, którzy nie znajdują się w bazie pracowników dostępnej na głównej stronie Uczelni (www.old.ajd.czest.pl/pracownicy) nie uzyskają dostępu do sieci bezprzewodowej do momentu, aż nie zostaną dopisani do bazy pracowników dostępnej na stronie głównej Uczelni. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych pod numerem tel. 34 378-42-38;
 3. Jeśli adres MAC w wypełnionym formularzu będzie niepoprawny (MAC - Adres fizyczny karty sieciowej - należy wpisać w formacie oddzielonym dwukropkami np.: 00:1A:88:DF:C4:49) to pracownik również nie uzyska dostępudo sieci bezprzewodowej.
  Ważne: W notebookach i innych komputerach z kartą przewodową Ethernet, należy upewnić się, że spisywany jest adres MAC karty bezprzewodowej Wi-Fi, a nie przewodowej Ethernet czy Tunelowej. Jeœli zostanie podane adres MAC innej karty niż bezprzewodowa Wi-Fi to takie urządzenie nie połączy się z siecią bezprzewodową;
 4. Koniecznie przy wypełnianiu formularza należy wpisać adres mailowy, gdyż na podany adres mailowy przyjdą informacje umożliwiające korzystanie z sieci bezprzewodowej UJD.
 5. Każdy pracownik może mieć tylko jedno urządzenie zarejestrowane w sieci bezprzewodowej tj.: notebook, netbook, tablet. Innych urządzeń nie dopisujemy.

WAŻNE !!

Dostęp do sieci bezprzewodowej będzie możliwy po minimum 24 godzinach od wypełnienia formularza.

Sieć bezprzewodowa WiFi-UJD dostępna dla pracowników działa obecnie w następujących lokalizacjach:

 • Wydział Filologiczno-Historyczny;
 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy;
 • Wydział Nauk Społecznych;
 • Wydział Pedagogiczny;
 • ACS (Akademickie Centrum Sportu).